Φυλλάδια για επαγγελματίες υγείας

Ανασκόπηση επιστημονικών ερευνών για τις φυτικές στερόλες

Ανασκόπηση επιστημονικών ερευνών για τις φυτικές στερόλες


Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται δημοσιευμένες μελέτες για τις φυτικές στερόλες, κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης και, παράλληλα, παρέχεται και η περίληψη κάθε έρευνας.

Λήψη  

Plant Sterols Scientific Review

TOP