Φυλλάδια για επαγγελματίες υγείας

Βιβλιογραφία για τις φυτικές στερόλες

Βιβλιογραφία για τις φυτικές στερόλες

Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται δημοσιευμένες μελέτες που ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των φυτικών στερολών στη μείωση της χοληστερόλης, στις δράσεις των φυτικών στερολών πέρα από τη μείωση της χοληστερόλης, μελέτες ασφαλείας, μελέτες για το μηχανισμό δράσης των φυτικών στερολών, καθώς και reviews.

Λήψη  

Plant Sterols Reference List

TOP