Αποδεδειγμένη δράση

Αποτελεσματικότητα με διάρκεια

Αποτελεσματικότητα με διάρκεια

Οι φυτικές στερόλες έχουν δράση που διαρκεί στη μείωση της χοληστερόλης. Σε ασθενείς με normo- και υπερχοληστερολαιμία, η κατανάλωση μαργαρίνης με προσθήκη φυτικών στερολών, έχει διαρκή μείωση της LDL-χοληστερόλης σε διάστημα ενός χρόνου κατά μέσο όρο 6% σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (p<0.05)53

Sustained Efficacy  

TOP