Εκπαίδευση & υλικά

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό

Το Becel ProActiv θέλοντας να βρίσκεται στο πλευρό των επαγγελματιών υγείας παρέχει στην ενότητα αυτή εκπαιδευτικά υλικά, διαθέσιμα για εσάς.

Videos

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα webinar διάρκειας 20 λεπτών, από επιστήμονα του ερευνητικού κέντρου της Unilever, στο οποίο αναλύονται τα επιστημονικά δεδομένα για τις φυτικές στερόλες και τη δράση τους στη μείωση της χοληστερόλης, καθώς και καθοδήγηση για το ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν, πότε και με ποιο τρόπο.

TOP