Εκπαίδευση & υλικά

Κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών φορέων

Εκπαίδευση & υλικά

Οι φυτικές στερόλες συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες έγκριτων επιστημονικών φορέων.

2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
3a.5.7 Λειτουργικά τρόφιμα

“Λειτουργικά τρόφιμα που περιέχουν φυτοστερόλες (φυτικές στερόλες και στανόλες) είναι αποτελεσματικά στη μείωση των επιπέδων της LDL-χοληστερόλης κατά μέσο όρο της τάξης του 10%, όταν καταναλώνονται σε ποσότητα 2γρ./ημέρα. Το αποτέλεσμα στη μείωση της χοληστερόλης είναι επιπρόσθετο αυτού που επιτυγχάνεται με διατροφή χαμηλή σε λιπαρά ή με χρήση στατινών.”

2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΕΣ ΣΤΕΡΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΝΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ67

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης συγκέντρωσε ομάδα έγκριτων επιστημόνων (Consensus Panel), η οποία ύστερα από κριτική αξιολόγηση, κατέληξε στο ότι τα εμπλουτισμένα τρόφιμα με φυτικές στερόλες / στανόλες μπορούν να φανούν χρήσιμα στους παρακάτω πληθυσμούς:

  • άτομα με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, αλλά μεσαίου ή χαμηλού συνολικού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, που δε χρειάζεται (ακόμα) να λάβουν φαρμακευτική αγωγή.
  • άτομα που λαμβάνουν υπολιπιδαιμική αγωγή, όπως στατίνες, αλλά αποτυγχάνουν στο να επιτύχουν τους στόχους για την LDL-χοληστερόλη ή άτομα που δεν μπορούν να λάβουν στατίνη. Η λήψη φυτικών στερολών /στανολών θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με άλλα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα.
  • ενήλικες και παιδιά (άνω των 6 ετών) με οικογενή υπερχοληστερολαιμία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της αυξημένης σημασίας των έγκαιρων στρατηγικών πρόληψης της υπερχοληστερολαιμίας.

Συνολικά, αποδείξεις από μακροχρόνιες έρευνες καθώς και από πειραματικά μοντέλα, δείχνουν ότι οι φυτικές στερόλες/στανόλες είναι ασφαλείς, συνεπώς υποστηρίζεται η χρήση τους στη μείωση της χοληστερόλης, είτε μόνες τους είτε επιπρόσθετα στη φαρμακευτική αγωγή. Βασισμένοι σε στοιχεία επιδημιολογικά, γενετικά , αλλά και αντίστοιχα από κλινικές μελέτες που δείχνουν μείωση της LDL- χοληστερόλης με φυτικές στερόλες/στανόλες και ελλείψει σημαντικών θεμάτων ασφαλείας, η χρήση των φυτικών στερολών/στανολών στη θεραπεία της υπερχοληστερολαιμίας μπορεί να ενθαρρυνθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔYΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΩΝ68

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης η «κατανάλωση τροφών εμπλουτισμένων με φυτικές στερόλες/στανόλες αναμένεται να μειώσουν την LDL χοληστερόλη κατά – 10%»

TOP