Αποδεδειγμένη δράση

Τα οφέλη των φυτικών στερολών

Τα οφέλη των φυτικών στερολών

Τα οφέλη των φυτικών στερολών πέρα από τη μείωση της χοληστερόλης

Οι φυτικές στερόλες φαίνεται να έχουν επιπλέον οφέλη εκτός από τη μείωση της χοληστερόλης.

Επίδραση των φυτικών στερολών στη μείωση των τριγλυκεριδίων

  • Οι φυτικές στερόλες έχουν μέτρια επίδραση στη μείωση των τριγλυκεριδίων3939
    • Σε μία ομαδοποιημένη ανάλυση (Demonty I et al, 2013) 12 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών: η πρόσληψη 1,6-2,5g/ημέρα φυτικών στερολών μείωσε τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων κατά μέσω όρο 6%. Μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα τριγλυκεριδίων παρατηρήθηκε όταν σε όσους είχαν υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων στις αρχικές μετρήσεις.

Περισσότερες έρευνες απαιτούνται για να εξαχθούν πιο βέβαια συμπεράσματα για τα πιθανά οφέλη των φυτικών στερολών στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

Μείωση της χοληστερόλης χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των αρτηριών

  • Τα αυξημένα επίπεδα φυτικών στερολών δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των αρτηριών35
    • Σε μία μονοκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo δοκιμή (Ras R et al, 2014) χρησιμοποιήθηκε ένα spread χαμηλών λιπαρών με προσθήκη φυτικών στερολών και ένα spread χωρίς προσθήκη φυτικών στερολών. Η μελέτη έδειξε πως η τακτική κατανάλωση spread χαμηλών λιπαρών, με προσθήκη φυτικών στερολών μπορεί να μειώσει την ολική και την LDL-χοληστερόλη, χωρίς να βελτιώνει ή να επιδεινώνει τη λειτουργία των αρτηριών.

Δείτε εδώ τις βιβλιογραφικές πηγές που δείχνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Becel ProActiv

TOP